Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Booster Golf Outing 2014